Alimenty na dziecko

para ściągająca obrączki

Rozstanie rodziców jest zawsze trudną i stresującą sytuacją dla wszystkich członków rodziny. Rodzic, który zostaje z dzieckiem ma prawo do ubiegania się o alimenty na dziecko od swojego partnera lub partnerki. Warto wiedzieć co trzeba zrobić, aby uzyskać alimenty i jak wyliczana jest ich wysokość. Ciężar wychowania dziecka leży w obowiązku obojga rodziców, dlatego koszty związane z jego wyżywieniem, mieszkaniem, leczeniem czy ubieraniem powinny być rozłożone na mamę i tatę, nawet jeśli ich związek się rozpadł. 

Wysokość oraz zasady przyznania alimentów są zależne od wielu czynników. Większość spraw o alimenty kończy się w sądzie, ale istnieją również pozasądowe metody rozwiązywania tej kwestii np. przy pomocy mediatora. Niekiedy rodzice sami dogadują się co do wysokości alimentów, a swoje ustalenia cementują stosowną umową, najlepiej w formie aktu notarialnego. Kiedy mimo zasądzenia alimentów rodzic uchyla się od swego obowiązku można skorzystać z prawa do ubiegania się o środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Pozew o alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Artykuł 133 § 1 stanowi, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Ten sam kodeks reguluje wysokość alimentów oraz kwestię wniesienia pozwu o alimenty. Aby tego dokonać należy do pozwu dołączyć szereg załączników: 

  • odpis pozwu i załączników 
  • skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego, 
  • odpis zupełny aktu urodzenia – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie 
  • zaświadczenie o wysokości dochodów (z ostatnich 3 miesięcy z rozbiciem na brutto i netto)
  • zaświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (wyliczenie kosztów utrzymania dziecka)

W internecie dostępnych jest wiele gotowych wzorów pozwu a alimenty, które wystarczy jedynie uzupełnić właściwymi danymi. Warto pamiętać, że pozew o alimenty jest wolny od opłat sądowych. 

Możliwe jest również dogadanie się z partnerem i uzgodnienie wysokości alimentów bez udziału sądu. Jak wspomnieliśmy wyżej powinno to się odbyć w formie umowy zawartej w kancelarii notarialnej. Taka umowa tworzy zobowiązanie alimentacyjne, a dla rodzica, który zostaje przy dziecku prawo do jego egzekwowania. Alimentów na dziecko można żądać od partnera już w czasie trwania ciąży. W tym wypadku wymagane jest jednak potwierdzenie ojcostwa lub wiarygodne dowody, że mężczyzna jest ojcem dziecka. Warto pamiętać, że rodzic któremu ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie w dalszym ciągu musi płacić alimenty na utrzymanie swojego dziecka. 

Pozew o podwyższenie alimentów 

Pozew o podwyższenie alimentów jest uprawnieniem rodzica, który został przy dziecku do domagania się wyższych świadczeń od swego byłego męża lub żony. Musi to być jednak związane z faktycznym wzrostem kosztów utrzymania dziecka. Taki pozew również ma podstawę kiedy osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym zaczęła lepiej zarabiać lub z innych powodów jej sytuacja materialna się polepszyła. Alimenty na dziecko nie są zasądzone raz na zawsze i uzależnione są od indywidualnej sytuacji zarówno dzieci jak i rodziców

Wysokość alimentów na dziecko 

Wysokość alimentów ustala się każdorazowo w oparciu o sytuację finansową rodziców. Sąd indywidualnie podchodzi do każdej sprawy i od jego decyzji zależy jakie świadczenie otrzyma dziecko. Skład orzekający bierze pod uwagę zarobki oraz dochody rodziców, oraz możliwość ich uzyskania. Rodzic na którym ciążyć będzie obowiązek alimentacyjny powinien zapewnić dziecku podobny status życia jaki sam posiada. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno wskazuje przesłanki jakimi kieruje się sąd przy ustalaniu wysokości alimentów. Są to:

  • uprawnione potrzeby dziecka, zapewniające mu normalne warunki życia i rozwoju;
  • możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica;
  • zaangażowanie rodzica w proces rozwoju i wychowania dziecka (osoby, które nie utrzymują kontaktu ze swoimi dziećmi zazwyczaj muszą płacić wyższe alimenty) 

W internecie znajdziesz kalkulator alimentów, dzięki któremu można obliczyć, jaką mniej więcej kwotę otrzyma dziecko po decyzji sądu. Kalkulatory zliczają łączne miesięczne koszty utrzymania dziecka. Minimalne alimenty na dziecko oscylują w granicach około 500 zł.

Chcesz więcej za darmo?

Chcesz otrzymywać więcej treści w tym temacie za darmo? Zostaw E-Mail, a wyślemy Ci je!

Obiecujemy, że nie spamujemy!

Udostępnij artykuł, dziękujemy!