Ile trwa poród?

Poród jest to etap polegający na wydaleniu dziecka oraz łożyska z macicy, który kończy cały okres ciąży. Powinien on rozpocząć się prawidłowo w 40. tygodniu ciąży. Do objawów porodu zalicza się: odejście wód płodowych, skurcze macicy oraz rozwieranie szyjki macicy. To ile trwa poród, jest kwestią indywidualną i zależy od pewnych czynników.

Etapy porodu fizjologicznego

Poród można podzielić na 4 fazy, których czas trwania różni się u kobiet, które rodzą po raz pierwszy od tych rodzących kolejne dziecko.

1. Faza pierwsza– czyli czas od początku porodu, aż do całkowitego rozwarcia szyjki macicy, a więc na ok 10 cm. Jest to tak zwany okres rozwierania, który wynosi ok. 9-15 godzin u pierworódki oraz 7-9 godzin u wieloródki.

2. Faza druga– trwa od momentu całkowitego rozwarcia ujścia, aż do urodzenia dziecka. Nazywana okresem wydalania i trwająca 1-2 godziny u kobiety rodzącej pierwsze dziecko oraz 0,5-1 godziny, u której kobiety na świat przychodzi kolejne dziecko.

3. Faza trzecia– rozpoczyna się po urodzeniu noworodka, natomiast jej koniec przypada na wydalenie łożyska, błon płodowych pozałożyskowych i sznura pępowinowego. U pierworódki trwa przeważnie ok. 15-30 minut, a u wieloródki ok. 5-15 minut.

4. Faza czwarta– opiera się na dwugodzinnym nadzorze matki i noworodka.

Co ma wpływ na długość porodu?

  • Podatność na rozwarcie

Jeśli szyjka macicy jest miękka i dojrzała wówczas akcja porodowa przebiega sprawniej.

  • Budowa anatomiczna

 Na poród wpływ ma też wielkość i kształt miednicy, która może sprzyjać wyjściu na świat dziecka czy wręcz przeciwnie. Jeśli miednica matki jest zbyt wąska i ciasna, natomiast główka dziecka jest duża, wówczas mogą wystąpić trudności, a poród może skończyć się cięciem cesarskim.

  • Ułożenie płodu

Najlepsze jest ułożenie główkowe. 

  • Znieczulenie

Zbyt duża dawka podanego znieczulenia może spowolnić akcję porodową.

  • Nadwaga

Kobiety otyłe rodzą zazwyczaj dłużej.

  • Sprawność fizyczna

Sprawnym przyszłym mamom o wiele łatwiej idzie urodzenie dziecka. Mogą one przybierać różne pozycje, które ułatwiają poród.

  • Genetyka

Czynniki genetyczne również oddziałują na czas porodu.

  • Relaks w wodzie

Woda przyspiesza i ułatwia urodzenie dziecka. Dzięki niej, kobieta mniej odczuwa ból, a jej mięśnie rozluźniają się, co natomiast pomaga w rozwarciu.

  • Liczba porodów

Kolejne porody są przeważnie krótsze.

Ile trwa poród?

Poród naturalny jest dużym wysiłkiem dla kobiety. Jego czas trwania zależy w dużej mierze od przygotowania, aktywności fizycznej kobiety oraz jej doświadczenia. U osób z nadwagą czy otyłością poród trwa dłużej, a takie ciężarne mogą mieć problem z oddychaniem podczas akcji porodowej. Długość porodu naturalnego zależy także w dużej mierze od samego płodu, a właściwie jego dokładnego ułożenia w brzuchu kobiety. Jeśli jest ono prawidłowe, wówczas cała akcja porodowa przebiegnie sprawniej. W przypadku złego umiejscowienia dziecka często wybierane jest cięcie cesarskie. Wiele zależy także od tego, czy kobieta skorzysta ze znieczulenia. Jego zbyt duża ilość podana ciężarnej spowolni całą akcję, a prawidłowa ją przyspieszy. Istotne jest więc doświadczenie samego lekarza. Czas trwania porodu zależy od indywidualnego przypadku, może trwać od kilku d kilkunastu godzin. U kobiet rodzących pierwsze dziecko czas porodu wynosi przeciętnie do 10 godzin. Jeśli natomiast jest to kolejny poród kobiety, czas porodu może wynieść jedynie połowę z tego, czyli 5 godzin. Rodzenie w wodzie pomaga rodzącej w wydaleniu dziecka na świat. Nie można więc podać dokładnego czasu porodu, gdyż zależy on od wielu czynników, na które nie zawsze się ma wpływ.

Chcesz więcej za darmo?

Chcesz otrzymywać więcej treści w tym temacie za darmo? Zostaw E-Mail, a wyślemy Ci je!

Obiecujemy, że nie spamujemy!

Udostępnij artykuł, dziękujemy!