Umowa o pracę na czas określony, a ciąża

Kobieta laptop

Najbezpieczniejszym scenariuszem pod względem ochrony prawnej kobiety w ciąży jest bycie zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony. Nie wszystkie młode kobiety starają się o dziecko jak mają już pewność etatu. Czy kobieta w ciąży zatrudniona na umowę na czas określony ma inne prawa? Analizujemy jak umowa na czas określony chroni przyszłe mamy i rozwiewamy wątpliwości.

Umowa o pracę na czas określony, a ciąża

W większości przypadków umowa o pracę na czas określony w równym stopniu zabezpiecza sytuację kobiety w ciąży jak umowa na czas nieokreślony. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z kobietą oczekującą dziecka. Kodeks pracy chroni kobiety w ciąży i umowa na czas określony oraz umowa na okres próbny, przekraczająca miesiąc zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu. Tym samym kobieta nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Powyższe reguły nie dotyczą umów zawartych na czas próbny poniżej miesiąca i umów na zastępstwo.

Kiedy kobieta w ciąży może zostać zwolniona?

W większości przypadków prawo chroni kobiety w ciąży, ale nie stawia ich ponad prawem. Dlatego pracodawca w sytuacjach wymienionych w ustawie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie. To jest: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa w trakcie zatrudnienia, zawiniona utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu. Rozwiązanie umowy może nastąpić również w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy. W takiej sytuacji kobieta nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Umowa na czas określony, a urlop macierzyński

W chwili porodu umowa, która została automatycznie przedłużona zostaje rozwiązana. Nie pozbawia to matki prawa do zasiłku macierzyńskiego. Kobieta traci status pracownika, ale korzysta z uprawnień na takich samych zasadach jakby nim była. Formalnie nie przebywa na urlopie macierzyńskim, ale okres wypłaty zasiłku pokrywa się czasem, jakby na nim była. Kobiecie, która urodziła jedno dziecko przysługuje 20 tygodni + 32 tygodnie urlopu macierzyńskiego. Aby skorzystać z zasiłku wypłacanego przez ZUS młoda mama musi dostarczyć do urzędu stosowny wniosek i załączyć:

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • świadectwo pracy albo inny dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • zaświadczenie płatnika składek (pracodawcy) wystawione na druku ZUS Z-3.

Czytaj też: Sen w ciąży – jak go poprawić?

Chcesz więcej za darmo?

Chcesz otrzymywać więcej treści w tym temacie za darmo? Zostaw E-Mail, a wyślemy Ci je!

Obiecujemy, że nie spamujemy!