Kim jest rodzic helikopter i jak wpływa na rozwój dziecka?

rodzic helikopter

Rodzic helikopter to osoba, która swoim wychowaniem przejawia nadmierną troskę i opiekę nad swoim dzieckiem. Jak pokazują badania taki model może źle wpływać na rozwój i psychikę dziecka. Mimo dobrych chęci mamy czy taty takie postępowanie może prowadzić do niesamodzielności, przygnębienia i trudnościami z rozwinięciem umiejętności społecznych dziecka. Troska i miłość do potomstwa są naturalną i potrzebną składową wychowania, jednak dziecko musi mieć przestrzeń na własne doświadczenia, eksperymenty, a nawet błędy.

Kim jest rodzic helikopter?

Dostęp do ogromu informacji, napływ wiadomości z całego świata i szybkie zmiany społeczno- gospodarcze sprawiają, że odczuwamy dużo niepokoju i lęku. Jako rodzice chcemy jak najlepiej ochronić dzieci przez czynnikami zewnętrznymi, które mogłaby je skrzywdzić lub stanowić zagrożenie. Helikopterowe wychowanie nawiązuje do śmigła helikoptera, który krąży nieustanie nad dzieckiem i czuwa. Dzieci które wychowują się w atmosferze ciągłej opieki, kontroli i narzuconej protekcji mogą w przyszłości cierpieć na zaburzenia psychiczne. Badania jasno wskazują, że nadmierny udział rodzica w życiu dziecka jest niebezpieczny.

Konsekwencje wychowania helikopterowego

Ponieważ ciągła obawa o dziecko niesie za sobą duże nagromadzenie stresu również u rodzica, dlatego ten model nie jest dobry dla żadnej ze stron. Dlaczego rodzic helikopter może być problemem? Głównie dlatego, że ogranicza dziecko, zabiera mu pole do eksploracji, upadków czy dobrej zabawy. Ważne jest, aby uczyć dzieci samodzielnego rozwiązywania problemów. Naturalnym odruchem rodzica jest ratowanie dziecka z wszystkich opresji, czasami warto jednak zaufać dziecku.

Skąd potrzeba nadmiernej opieki w rodzicach?

Rodzic helikopter często przerzuca na dziecko swoje ambicje i plany. Już od narodzin nastawiają się, że dziecko da się zaprogramować, aby osiągało sukcesy i było nastawione na wyniki. Taka postawa często buduje w dziecku cechy narcystyczne, zabiera mu naturalną zdolność do spontaniczności i kreatywności. Silna presja ze strony rodziców w przyszłości naraża dziecko na duży stres i może prowadzić do depresji.

Czytaj też: Jak pomóc dziecku radzić sobie z lękiem?