Czy sukces zawodowy zależy od partnera ?

Jak partner wpływa na Twoje osiągnięcia zawodowe? Zastanawiałaś się czasem, co charakteryzuje ludzi sukcesu? Okazuje się, że oprócz ciężkiej pracy oraz talentu w wielu przypadkach liczy się także podejście ich życiowego partnera! Dlaczego?

Osobowość partnera, a sukces w pracy

Washington University w St. Louis przeprowadził kilka lat temu badania, które w ciągu 5 lat sprawdziły około 5 tys. osób w związkach małżeńskich, z czego 75% stanowiły osoby aktywne na rynku pracy. W trakcie licznych testów psychologicznych zmierzono 5 cech osobowości, czyli:

 • otwartość,
 • ugodowość,
 • sumienność,
 • ekstrawersje,
 • neurotyzm.

Testy połączono z obserwacją małżonków w sferze kariery zawodowej oraz deklarowanych przez nich:

 • satysfakcji z pracy,
 • wysokości i wzrostu wynagrodzenia,
 • szans na awans.

Okazało się, że najlepsze na rynku pracy okazały się osoby, których partnerzy osiągnęli najwyższy wynik w sferze sumienności!

Dlaczego sumienność partnera wpływa na naszą pracę?

Osoby o takiej osobowości są wytrwałe, dobrze zorganizowane oraz potrafią zadaniowo podchodzić do wielu problemów!  Sumienny partner wpływa zatem na nasze osiągnięcia zawodowe poprzez:

 • Zaangażowanie w zajęcia domowe – podział obowiązków powoduje, że mamy więcej czasu na odpoczynek i stajemy się bardziej produktywnymi pracowniami.
 • Dobry przykład – sumienny partner pokazuje nam, jak działać w pracy, podchodzić zadaniowo do problemów i dążyć do awansów lub zmian. Rozmowy z partnerem mogą zmotywować nas do wielu pozytywnych kroków, choć nie otrzymujemy od niego bezpośredniej zachęty i nie odczuwamy żadnych nacisków z jego strony!
 • Spokój – sumienne osoby zwykle wnoszą do naszej codzienności harmonię! Ich działania zmniejszają odczuwany przez partnera stres, co przekłada się na to, jak radzimy sobie m.in. właśnie w pracy.

Jaki jest Twój partner? Motywuje Cię do osiągania nowych celów? Pomyśl też o tym, jaką Ty jesteś partnerką dla niego! Razem możecie więcej!