Ciąża wysokiego ryzyka – dlaczego ich liczba rośnie?

ciąża wysokiego ryzyka

Ciąża wysokiego ryzyka jest coraz częściej problemem bogatych i dobrze rozwiniętych społeczeństw. Wynikać może to z faktu, że coraz później kobiety decydują się na zostanie matkami. Zagrożona ciąża często jest skutkiem nadwagi, palenia papierosów i przyjmowania leków przez kobiety spodziewające się dziecka.

Ciąża wysokiego ryzyka

O ciążach wysokiego ryzyka mówimy, gdy istnieje konkretna możliwość, że wystąpią komplikacje ciążowe, dziecko urodzi się przedwcześnie, a nawet, że dojdzie do poronienia. W minionych stuleciach taka ewentualność była częsta ze względu brak dostępu do wiedzy medycznej, niedożywienie i ogólne kiepskie warunki bytowe społeczeństwa. Później ryzyko zostało zmniejszone, ponieważ kobiety zaczęły być obserwowane przez ginekologów i poddawane regularnym badaniom. Niemniej jednak eksperci zauważyli, że ciąże wysokiego ryzyka zaczynają ponownie rosnąć.

Ciąża w późnym wieku

Ciąża wysokiego ryzyka często wynika z dojrzałego wieku przyszłej matki. W wielu europejskich krajach sześć na dziesięć kobiet rodzi pierwsze dziecko po 40 roku życia. W wielu przypadkach rodziny nie chcą mieć dziecka wcześniej przez niekorzystną sytuacje ekonomiczną. Prowadzenie ciąży, a następnie wychowanie dziecka jest kwestią bardzo kosztowną. W rzeczywistości dojrzalszy wiek odpowiada wyższemu prawdopodobieństwu zaburzeń, które narażają ciążę na większe ryzyko. Na przykład stan przedrzucawkowy, o wiele częstszy obecnie niż w przeszłości. Stan przedrzucawkowy to stan charakteryzujący się podwyższonym ciśnieniem krwi i obecnością białka w moczu, co jest oznaką nieprawidłowej pracy nerek nerek.

Cukrzyca a ciąża wysokiego ryzyka

Inną przyczyną ciąż wysokiego ryzyka jest cukrzyca ciążowa. Stan ten charakteryzuje się przejściową niezdolnością organizmu kobiety do trawienia cukrów, które następnie gromadzą się we krwi. Cukrzyca ciążowa naraża ciążę na większe ryzyko, ponieważ może powodować wady płodu, trudności w porodzie, podwyższone ciśnienie krwi u kobiety. Choroba ta może wynikać z dojrzałego wieku matki, ale nie tylko: może to być skutkiem ze złego stylu życia, niezrównoważonej diety i nadwagi przed poczęciem i w trakcie ciąży. Palenie, które jest coraz częstsze wśród młodych kobiet, jest również jedną z przyczyn ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ciąży.